[1]
Boroń, T. i Winiarska - Kabacińska, M. 2016. Wieliszew, powiat legionowski, stanowiska III, VIb; wykopy XVI, XVIIc: przyczynek do rozważań nad wytwórczością krzemienną schyłkowego mezolitu (przemysł kokrowski). Archeologia Polski. 61, (sty. 2016), 25–72.