[1]
Lech, J. 2016. Do historii badań i udostępnienia neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Archeologia Polski. 61, (sty. 2016), 241–278.