[1]
Boroń, T., Winiarska-Kabacińska, M. i Sołodko, A. 2019. Rydno IV/47. Organizacja przestrzenna obozowisk w krzemienicy kultury janisławickiej w świetle badań funkcjonalnych, składanek oraz planigrafii znalezisk archeologicznych. Archeologia Polski. 64, (grudz. 2019), 125–155. DOI:https://doi.org/10.23858/APOL64.2019.004.