[1]
Deka, M. 2021. Doc. dr. hab. Andrzej Niewęgłowski (2.03.1932–14.12.2020). Archeologia Polski. 66, (lis. 2021), 326–330.