[1]
Maik, J., Łuczkiewicz, P. i Kleemann, J. 2023. Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Malborku-Wielbarku, stan. 1 (5). Archeologia Polski. 68, (grudz. 2023), 161–179. DOI:https://doi.org/10.23858/APol68.2023.005.