[1]
Skrzyńska, K. 2023. Osada Siennica w kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-wschodniego Mazowsza. Archeologia Polski. 68, (grudz. 2023), 209–242. DOI:https://doi.org/10.23858/APol68.2023.007.