[1]
Sobkowiak-Tabaka, I., Bobrowski, P., Kurgan-Przybylska, M. i Anioła, M. 2014. Przejawy życia duchowego w neolicie. Antropomorficzna plastyka figuralna z Raciborza-Studziennej. Archeologia Polski. 59, 1-2 (sty. 2014), 187–207.