(1)
Dekówna, M. Dr Eleonora Tabaczyńska (5.08.1931–15.06.2015). APOL 2016, 61, 7-14.