(1)
Boroń, T.; Winiarska - Kabacińska, M. Wieliszew, Powiat Legionowski, Stanowiska III, VIb; Wykopy XVI, XVIIc: Przyczynek Do rozważań Nad wytwórczością Krzemienną schyłkowego Mezolitu (przemysł Kokrowski). APOL 2016, 61, 25-72.