(1)
Dekówna, M.; Kita, B. Wprowadzenie. APOL 2016, 61, 73-75.