(1)
Żuchowska, M. Importowane Naczynia Szklane W Chinach W I tysiącleciu n.E. APOL 2016, 61, 77-110.