(1)
Lech, J. Do Historii Badań I udostępnienia Neolitycznej Kopalni Krzemienia Pasiastego W Krzemionkach. APOL 2016, 61, 241-278.