(1)
Kowalewska-MarszaƂek, H. Bibliografia Prac Profesora Dr. Hab. Bogdana Balcera. APOL 2019, 64, 29-38.