(1)
Boroń, T.; Winiarska-Kabacińska, M.; Sołodko, A. . Rydno IV/47. Organizacja Przestrzenna Obozowisk W Krzemienicy Kultury janisławickiej W świetle Badań Funkcjonalnych, składanek Oraz Planigrafii Znalezisk Archeologicznych. APOL 2019, 64, 125-155.