(1)
Dekówna, M. Prof. Dr inż. Włodzimierz Świetlik (18.10.1922 – 27.07.2016). APOL 2016, 61, 368-370.