(1)
Boroń, T.; Winiarska-Kabacińska, M.; Sołodko, A. Rydno VI/60. Wyspecjalizowane Obozowisko społeczności Mezolitycznej Kultury janisławickiej. APOL 2018, 63, 29-46.