(1)
Czopek, S. Znaczenie Odkryć W Chotyńcu (południowo-Wschodnia Polska) Dla Interpretacji procesów Kulturowo-Historycznych Na Zachodnim Wołyniu I Podolu (Ukraina) We Wczesnej Epoce żelaza. APOL 2020, 65, 67-114.