(1)
Duczko, W. Skandynawowie Nad Rzeką Parsętą: Problem wikińskich grobów Na Cmentarzysku W Świelubiu Na Pomorzu Zachodnim. APOL 2020, 65, 131-187.