(1)
Gediga, B. Jubileusz Profesora Zbigniewa Bukowskiego. APOL 2021, 66, 7-12.