(1)
Deka, M. Doc. Dr. Hab. Andrzej Niewęgłowski (2.03.1932–14.12.2020). APOL 2021, 66, 326-330.