(1)
Szczepanik, P. Zważyć Sacrum? Uwagi Nad Metodami Badań wczesnośredniowiecznych Masek Z Opola. APOL 2022, 67, 235-248.