(1)
Cyngot, D. Analiza Funkcji Tzw. Chaty Z BeczkÄ… (obiekt 1/62) Z Grodziska W Kaliszu Na Zawodziu. Perspektywa Etnolingwistyczna. APOL 2023, 68, 43-67.