(1)
Libera, J.; Mączyński, P. Przyczynek Do Badań Nad Chronologią dwuściennych Siekier Krzemiennych Na przykładzie Znaleziska Z miejscowości Pieniany-Kolonia (Grzęda Sokalska). APOL 2023, 68, 69-89.