(1)
Maik, J.; Ɓuczkiewicz, P.; Kleemann, J. Tekstylia Z Cmentarzyska Kultury Wielbarskiej W Malborku-Wielbarku, Stan. 1 (5). APOL 2023, 68, 161-179.