(1)
Skrzyńska, K. Osada Siennica W kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-Wschodniego Mazowsza. APOL 2023, 68, 209-242.