(1)
Kalaga, J. Andrzej Buko, ŚWIT PAŃSTWA POLSKIEGO, Instytut Archeologii I Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021, 327 ss., 95 Rycin W tekście. APOL 2023, 68, 371-386.