(1)
Urbańczyk, P. Słowianie Byli „produktem” Przypadku historycznego!?. APOL 2023, 68, 285-315.