(1)
Ginter, B. Profesor Michał Kobusiewicz, Poznaniak Z Wyboru. W siedemdziesięciopięciolecie Urodzin. APOL 2014, 59, 21-25.