(1)
Sobkowiak-Tabaka, I.; Bobrowski, P.; Kurgan-Przybylska, M.; Anioła, M. Przejawy życia Duchowego W Neolicie. Antropomorficzna Plastyka Figuralna Z Raciborza-Studziennej. APOL 2014, 59, 187-207.