Dekówna, M. (2016). Dr Eleonora Tabaczyńska (5.08.1931–15.06.2015). Archeologia Polski, 61, 7–14. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/197