Cyngot, D. (2016). Bibliografia prac dr Eleonory Tabaczyńskiej. Archeologia Polski, 61, 15–24. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/198