Boroń, T., & Winiarska - Kabacińska, M. (2016). Wieliszew, powiat legionowski, stanowiska III, VIb; wykopy XVI, XVIIc: przyczynek do rozważań nad wytwórczością krzemienną schyłkowego mezolitu (przemysł kokrowski). Archeologia Polski, 61, 25–72. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/199