Dekówna, M., & Kita, B. (2016). Wprowadzenie. Archeologia Polski, 61, 73–75. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/200