Żuchowska, M. (2016). Importowane naczynia szklane w Chinach w I tysiącleciu n.e. Archeologia Polski, 61, 77–110. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/201