Tabaczyńska, E. (2016). Głos w dyskusji. Archeologia Polski, 61, 213–218. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/205