Lech, J. (2016). Do historii badań i udostępnienia neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Archeologia Polski, 61, 241–278. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/207