Kowalewska-MarszaƂek, H. (2019). Bibliografia prac Profesora dr. hab. Bogdana Balcera. Archeologia Polski, 64, 29-38. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/2112