Galiński, T. (2019). Wczesnomezolityczne łuki myśliwskie z Bolkowa na Pomorzu Zachodnim. Archeologia Polski, 64, 73–123. https://doi.org/10.23858/APOL64.2019.003