Schild, R. (2016). Izabela Niewiadomska (31.03.1936 – 07.01.2016). Archeologia Polski, 61, 360–364. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/215