Boroń, T., Winiarska-Kabacińska, M., & Sołodko, A. . (2019). Rydno IV/47. Organizacja przestrzenna obozowisk w krzemienicy kultury janisławickiej w świetle badań funkcjonalnych, składanek oraz planigrafii znalezisk archeologicznych. Archeologia Polski, 64, 125–155. https://doi.org/10.23858/APOL64.2019.004