Dekówna, M. (2016). Prof. dr inż. Włodzimierz Świetlik (18.10.1922 – 27.07.2016). Archeologia Polski, 61, 368–370. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/217