Schild, R. (2016). Czterdziestolecie pracy naukowej mgr Haliny Królik. Archeologia Polski, 61, 370–372. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/218