Boroń, T., Winiarska-Kabacińska, M., & Sołodko, A. (2018). Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej. Archeologia Polski, 63, 29–46. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/233