Duczko, W. (2020). Skandynawowie nad rzeką Parsętą: problem wikińskich grobów na cmentarzysku w Świelubiu na Pomorzu Zachodnim. Archeologia Polski, 65, 131-187. https://doi.org/10.23858/APol65.2020.004