Dulęba, P., Konczewski, P., Król, K., Augustyniak, A. ., & Wasilewski, A. . (2021). Groby kultury lateńskiej z Wiązowa na Dolnym Śląsku. Archeologia Polski, 66, 93–117. https://doi.org/10.23858/APol66.2021.007