Deka, M. (2021). Doc. dr. hab. Andrzej Niewęgłowski (2.03.1932–14.12.2020). Archeologia Polski, 66, 326–330. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/2898