Nowak, K., Sielicka, K., & Miazga, B. (2022). Skarb z Paszowic, woj. dolnośląskie. Analiza śladów produkcji i (nie)używania. Archeologia Polski, 67, 81–115. https://doi.org/10.23858/APol67.2022.004