Szczepanik, P. (2022). Zważyć sacrum? Uwagi nad metodami badań wczesnośredniowiecznych masek z Opola. Archeologia Polski, 67, 235–248. https://doi.org/10.23858/APol67.2022.008