Libera, J., & Mączyński, P. (2023). Przyczynek do badań nad chronologią dwuściennych siekier krzemiennych na przykładzie znaleziska z miejscowości Pieniany-Kolonia (Grzęda Sokalska). Archeologia Polski, 68, 69–89. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.003