Maik, J., Łuczkiewicz, P., & Kleemann, J. (2023). Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Malborku-Wielbarku, stan. 1 (5). Archeologia Polski, 68, 161–179. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.005